Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale Mologesti urmărește ca și în anul școlar 2020 – 2021 să utilizeze cu maxim de randament resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților.