Educatie timpurie

Educaţie şi asistenţă pentru copii de vârste mici (educaţia timpurie)

Educația timpurie (copii cu vârste de la naștere la 6 ani) face parte din învăţământul preuniversitar şi cuprinde, conform Legii Educației Naționale (Legea nr.1/2011, cu modificările și completările uterioare), art.23, (a):
 • nivelul antepreșcolar (0—3 ani) și
 • învățământul preșcolar (3—6 ani).

Conform art.27 (1) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările uterioare, educaţia antepreşcolară se organizează în

 • creşe
 • grădiniţe şi,
 • centre de zi.

Învățământul preșcolar se organizează în grădinițe.

Grădiniţele pot funcţiona ca unităţi cu personalitate juridică sau în cadrul altor unităţi şcolare cu personalitate juridică, unde pot apărea două situații :

 • (i) grupe de învățământ preșcolar care funcționează în incinta unei școli/a unui liceu, ca secție în cadrul structurii școlare respective și
 • (ii) grupe de învățământ preșcolar, care funcționează într-un corp de clădire separat și sunt alocate, ca secții, unor structuri școlare cu personalitate juridică  (grădinițe, școli/licee cu personalitate juridică).

În educația timpurie, copiii sunt organizaţi, de regulă, pe grupe de vârstă:

 • grupa mică (3 luni – 1 an, pentru nivelul antepreșcolar și 3-4 ani pentru nivelul preșcolar)
 • grupa mijlocie (1-2 ani, pentru nivelul antepreșcolar și 4-5 ani pentru nivelul preșcolar)
 • grupa mare (2-3 ani, pentru nivelul antepreșcolar și 5-6 ani pentru nivelul preșcolar).

Cu toate acestea, este încurajată și constituirea unor grupe eterogene, îndeosebi acolo unde nu este posibilă constituirea grupelor după criteriul vârstei și, în acest context, chiar repartizarea fraților în aceeași grupă.

În educația timpurie sunt oferite trei tipuri de program, respectiv:

 • program normal (5 ore)
 • program prelungit (10 ore)
 • program săptămânal (de luni până vineri).

Programul săptămânal, de regulă, este oferit în cadrul unei singure structuri cu personalitate juridică – grădiniță cu program săptămânal sau în cadrul unei grădinițe care oferă și program prelungit.

Programul normal este frecvent întâlnit în mediul rural, pentru că acoperă nevoia de educație a copiilor din aceste zone, însă el se regăsește și în mediul urban, de sine stătător sau în combinație cu programul prelungit. În acest context,programul normal poate fi organizat fie în cadrul unei structuri separate de unitatea de învățământ cu personalitate juridică (școală/grădiniță), fie în incinta școlii/grădiniței cu personalitate juridică.

În mediul urban predomină programul prelungit, oferit în cadrul unei singure structuri cu personalitate juridică (creșă/grădiniță) sau combinația de program normal și program prelungit oferite în cadrul aceleiași structuri sau în structuri separate ale aceleiași instituții cu personalitate juridică (creșă, grădiniță, școală/liceu).

Majoritatea creșelor (nivel antepreșcolar) oferă program prelungit și se găsesc în mediul urban.

Pentru cazuri excepționale, conform HG 1252/2012, în creșe și în alte servicii de educație timpurie antepreșcolară, se recomandă părinților ca, în măsura posibilităților, să nu lase copiii mai mult de 10 ore în instituție și chiar mai mult, se recomandă să folosească serviciile pe timp de noapte numai în cazuri speciale :program de lucru pe timpul nopții/familie monoparentală, urgențe medicale în familie, deces în familie.